Nasleđe - Uredništvo

Glavni urednik:Marina S. Pavlović, Zavod za zastitu spomenika kulture grada Beograda

Diplomirala 1999. na Arhitektonskom fakultetu i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu - Odeljenju za Istoriju umetnosti, 2014. godine, Univerziteta u Beogradu.

Rad u zaštiti nasleđa otpočela u 2002. u Zavodu za zaštitu somenika kulture grada Beograda, da bi od 2008 godine kao suosnivač i Umetnički direktor radila u Studiju za istraživanje, konzervaciju i restauraciju arhitektonskog nasleđa ReArch. Od 2017. zaposlena je kao docent na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu.

Pored velikog broja konzervatorsko restauratorskih projekata, studija i istraživačkih radova, publikovala je veći broj radova u naučnim časopisima i autor je monografije "Nikola Nestorović".

Članovi:
 • Vesna Bikić, Arheološki institut u Beogradu, naučni savetnik
 • Igor Borozan, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnostii
 • Aleksandar Kadijević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti
 • Saša Mihajlov, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Nađa Kurtović Folić, Univerzitet u NovomSadu, Fakultet Tehničkih nauka
 • Marina Nešković, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd
 • Nada Živković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Vera Pavlović Lončarski, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u penziji
Recenzenti:
 • Marko Popović, Arheološki institut u Beogradu, u penziji
 • Irina Subotić, Univerzitet u Novom Sadu, Profesor emeritus na Akademiji umetnosti
 • Aleksandar Kadijević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti
 • Miroslava Kostić, Belgrade University, Filozofski fakultet, Institut za istoriju umetnosti
 • Nađa Kurtović Folić, Univerzitet u NovomSadu, Fakultet Tehničkih nauka
 • Milka Čanak Medić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd u penziji
 • Marina Nešković, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd
 • Nada Živković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Vera Pavlović Lončarski, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Zoran Jakovljević, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u peziji
 • Aleksandar Ignjatović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Departman za arhitekturu
 • Saša Mihajlov, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Gordana Simić, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, u penziji
 • Eva Vaništa Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Departman za urbanizam