Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar - Uredništvo

Glavni urednik:Amela Lukač - Zoranić ORCID, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Amela Lukač Zoranić je prorektor za nastavu UNINP-a. Vanredni je profesor engleskog jezika i književnosti. Profesor Lukač Zoranić je autor brojnih studija i prevoda, kao i organizator više međunarodnih konferencija. Ima veliko iskustvo u radu na unapređenju nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studija. Bila je koordinator UNINP-a pri projektu Tempus SEEPALS 2010-13 i koordinator projekta Norveškog helsinškog komiteta „Gradite mostove a ne zidove – uloga univerziteta u izgradnji mira“. Od 2022. godine je član Matičnog odbora za jezik i književnost Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Članovi:
 • Muzafer Saračević, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Bećir Kalač, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Mustafa Fetić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Jahja Fehratović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Elma Elfić-Zukorlić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Fehim Husković, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Aleksandar Ivanović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Samina Dazdarević, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Šefket Krcić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Recenzenti:
 • Suad Bećirović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Bećir Kalač, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Elma Elfić - Zukorlić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Azra Ćatović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Enis Ujkanović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Meta Mehmed, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Branislava Rakočević - Vasić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Jahja Fehratović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Ahmed Bihorac, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Zorica Matić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Emilija Mančić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Hasnija Muratagić Tuna, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Samina Dazdarević, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Amela Lukač - Zoranić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Vedat Bajrami, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Jasmina Arsenijević, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Željko Mladenović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Šeket Krcić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Admir Muratović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Mustafa Fetić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Vesna Srdić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Ibro Skenderović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Rejhan Kurtović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Aleksandar R. Ivanović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Dragana Ranđelović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Enver Međedović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Milan Tesla, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Ergin Hakić, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Nebojša Teofilović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Miodrag Jović, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Mile Matijević, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Elvis Vardo, Univerzitet u Tuzli
 • Tatjana Atanasova-Pačemska, Univerzitet Goce Delcev
 • Muharem Kozić, Univerzitet Džemal Bijedić
 • Nazim Malići, FON Univerzitet
 • Naser Etemi, FON Univerzitet
 • Alen Kalajdžija, Univerzitet Sarajevo
 • Sanjin Kodrić, Univerzitet Sarajevo
 • Ismail Palić, Univerzitet Sarajevo
 • Miodrag Jovanović, Univerzitet Crne Gore
 • Marija Krivokapić, Univerzitet Crne Gore
 • Aleksandra Nikčević-Batrićević, Univerzitet Crne Gore
 • Selma Porobić, Univerzitet u Tuzli
 • Jasna Bogdanović-Čurić, PIM Univerzitet
 • Tamara Spahić-Efendić, Univerzitet u Tuzli
 • Hana Korać, Univerzitet u Travniku
 • Hikmet Asutay, Trakijski Univerzitet