Bankarstvo - Uredništvo

Glavni urednik:Veroljub Dugalić, Udruženja banaka Srbije, Beograd

Završio je Ekonomski fakultet u Kragujevcu i doktorirao na istoimenom fakultetu. Profesor je na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije u Beogradu. Objavio je više od 120 naučnih radova, udžbenika, monografija, članaka, referata i projekata. Među najznačajnijima su knjige: Narodna banka 1884-1941, Istorija nacionalnog novca, Tržište - teorijski koncepti i funkcionisanja, Osnove berzanskog poslovanja, Cene akcija - tehnička i fundamentalna analiza.

Članovi:
 • Zlata Lukić, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Bojana Nešić, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Sonja Grbić, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Jelena Nikitović, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Nikola Marković, Udruženja banaka Srbije, Beograd
Recenzenti:
 • Vesna Aleksić, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Milan Brković, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Graham Cheshire, Ekspert, trener i konsultant za finansije i bankarstvo
 • Roger Claessens, R.J. Claessens and Partners, Luxembourg
 • Diana Dragutinović, Narodna banka Srbije, Beograd
 • Veroljub Dugalić, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Đorđe Đukić, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Dragana Gnjatović, Univerzitet u Kragujevcu
 • Zoran Jeremić, Univerzitet Singidunum, Beograd
 • Nataša Kožul, Samostalni ekspert i konsultant za investiciono bankarstvo, Novi Sad
 • Radovan Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Miroljub Labus, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd, u penziji
 • Slobodan Lakić, Univerzitet u Podgorici, Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Žarko Lazarević, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Slovenija
 • Vesna Matić, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Vuk Ognjanović, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane, Crna Gora
 • Goran Pitić, FEFA - Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju, Beograd
 • Nebojša Savić, FEFA - Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju, Beograd
 • Slađana Sredojević, Udruženja banaka Srbije, Beograd
 • Emilija Vuksanović, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac
 • Boris Begović, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd
 • Milko Štimac, Konsultant za finansijska tržišta, Beograd