Specijalna edukacija i rehabilitacija - Uredništvo

Glavni urednik:Vesna Vučinić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Vesna Vučinić je diplomirala je na Defektološkom fakultetu 1986. godine. Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju odbranila je na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Fakultetu za speecijalnu edukaciju i rehabilitaciju radi od 1989. godine, kada je birana u zvanje asistenta pripravnika, u zvanje vanrednog profesora izabrana je 2014. Od 2009. do 2015. godine bila je prodekan za nauku Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Glavni i odgovorni urednik časopisa je od 2010. godine.

Član je međunarodne asocijacije ICEVI - International Council for Education of People with Visual Impairments

Članovi:
 • Milica Gligorović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Nadica Jovanović-Simić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Vesna Žunić-Pavlović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Svetlana Slavnić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Danijela Ilić-Stošović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Slobodanka Antić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska
 • Igor Leonidovič Trunov , Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija
 • Viviana Langher , Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
 • Zora Jačova , Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija
 • Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Ingrid Žolgar Jerković , Univerzitet u Ljubljani – Pedagoški fakultet, Slovenija
 • Vassilis Argyropoulos , Univerzitet u Tesaliji – Odeljenje za specijalnu edukaciju, Grčka
 • Maja Ivanović , Lektor za srpski jezik
 • Maja Ivančević Otanjac, Lektor za engleski jezik
 • Biljana Krasić , Grafički urednik
Recenzenti:
 • Slobodanka Antić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Branislav Brojčin, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Spasenija Ćeranić , Univerzitet u Banjoj Luci – Filozofski fakultet, BiH
 • Gordana Dedić , Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • Nadežda Dimić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Sanja Dimoski, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Danijela Dragičević , Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet
 • Nada Dragojević , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (u penziji)
 • Mirela Duranović , Univerzitet u Tuzli – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Sanja Đoković, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Aleksandra Đurić-Zdravković , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Fadilj Eminović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Branka Eškirović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Milica Gligorović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Nenad Glumbić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Katarina Herodek , Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Iva Hrastinski , Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Zoran Ilić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Danijela Ilić Stošović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Jasmina Ivšac Pavliša , Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Mirjana Japundža-Milisavljević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Goran Jovanić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Nadica Jovanović Simić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Aleksandar Jugović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Lejla Junuzović-Žunić, Univerzitet u Tuzli – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Svetlana Kaljača, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Zorka Kašić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Lelia Kiš-Glavaš , Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Zoran Komazec , Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet
 • Miomira Kostić , Univerzitet u Nišu – Pravni fakultet
 • Borko Kovačević , Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet
 • Irma Kovčo Vukadin, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Slobodanka Lemajić Komazec , Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet
 • Dragana Maćešić-Petrović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Maja Savić, Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet
 • Ivona Milačić-Vidojević , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Dragan Pavlović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Borislav Petrović, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, BiH
 • Branislava Popović-Ćitić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Marina Radić-Šestić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Svetlana Slavnić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Vera Spasenović , Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
 • Dragana Stanimirović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Irena Stojković , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Dejan Suzović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Mladen Milošević , Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti
 • Snežana Mirkov , Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 • Snežana Nikolić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Gordana Odović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Sanja Ostojić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Marija Šakić Velić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Osijek, Hrvatska
 • Sanja Šimleša, Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Darko Trifunović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti
 • Vesna Vučinić , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Mile Vuković , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Anamarija Žic Ralić , Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
 • Vesna Žunić-Pavlović , Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju