Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić - Uredništvo

Glavni urednik:Prof. dr Siniša G. Minić, Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću
Članovi:
  • Prof. dr Boško Milovanović, Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću
  • Prof. dr Nevenka Zrnzević, Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću