Megatrend revija - Uredništvo

Glavni urednik:Biljana Stojanović, Džon Nezbit univerzitet Beograd

Biljana Stojanović Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti međunarodne ekonomije.

Radila u Ekonomskom institutu, Institutu ekonomskih nauka. Od 2001. radi na Džon Nezbit univerzitetu kao redovni profesor. u oblasti Međunarodne ekonomije i Ekonomske istorije. Prodekan Geoekonomskog fakulteta, prorektor za nastavu, dekan Geoekonomskog fakulteta, urednik naučnog časopisa Megatrend revija.

Član je naučnih i stručnih institucija: Odbor za ekonomske nauke Srpske akademije nauka i umetnosti, South East Monetary History Network, Upravnog odbora Društva za privrednu istoriju Beograd i Naučnog društva ekonomista Srbije.

Članovi:
 • Tatjana Cvetkovski, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Uroš Ćemalović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Neđo Danilović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Dragana Gnjatović, Univerzitet u Kragujevcu
 • Vladimir Grbić, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Boris Krivokapić, Union univerzitet Nikola Tesla, Beograd
 • Živko Kulić, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Sreto Nogo, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Vladan Pavlović, Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet, Priština
 • Beba Rakić, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Vladan Ristanović , Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Nataša Stanojević, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Milan Tuba, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Vladimir Vučković, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Dragan Bolanča, Univerzitet u Splitu, Pravni fakultet, Split, Hrvatska
 • Vladimir Davidov, Latinoamerički Institut Ruske akademije nauka Moskva Rusija
 • Vladimir S. Komissarov, Moskovski državni univerzitet, Pravni fakultet, Rusija
 • Jana Lenghardtova, Ekonomski univerzitet, Bratislava Slovačka
 • Maria De Monserrat Llairo, Univerzitet u Buenos Ajresu, Fakultet ekonomskih nauka, Buenos Ajres, Argentina
 • Kevin V.Ozgercin, Državni univerzitet u Njujorku, Politika, ekonimija i pravo, SAD
 • Valerija Pergigli, Univerzitet u Sijena, Pravni fakultet, Sijena, Italija
 • Laura Ruiz Jimenz , Institut „Hose Ortega i Gaset“, Madrid Španija
 • Maria Mojca Terčelj, Univerzitet Primorska, Fakultet društvenih nauka, Koper Slovenija
Recenzenti:
 • Ognjan Arlov, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Nebojša Dž. Bačanin, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Blagoje Babić, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Bazić Milojko, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Vuk Bevanda, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Andrija Blanuša, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Jasmina Bogičević, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet i Fakultet tehničkih nauka, Kragujevac
 • Vučković Sanja, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Neđo Danilović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Marijana Joksimović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Predrag Kapor, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Živko Kulić, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Vojislav Jović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Zlatko Langović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Dragan Manojlović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Ratko Ljubojević, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Vesna Milanović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Dragan Nikodijević, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Sreto Nogo, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Beba Rakić, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Mira Rakić, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Dejan Popov, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Milivoje Pavlović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Aleksandra T. Stevanović, Džon Nezbit univerzitet, Beograd
 • Tatjana Cvetkovski, Džon Nezbit univerzitet, Beograd