SAJ - Serbian Architectural Journal - Uredništvo

Glavni urednik:Vladan Đokić ORCID, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet

Vladan Đokić (1963) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1988), magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Južne Kalifornije u Los Anđelesu (1991) i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998). 

Profesionalno angažovanje usmereno je na urbanističko projektovanje i planiranje i urbanu morfologiju. Objavio je više knjiga i publikacija. Od osnivanja 2009. godine, glavni je i odgovorni urednik međunarodnog naučnog časopisa iz oblasti arhitekture i urbanizma Serbian Architectural Journal (SAJ). Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim arhitektonsko-urbanističkim konkursima i priznanja u praksi.

 

Članovi:
 • Aleksandar Ignjatović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Aleksandra Stupar, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Alenka Fikfak, Univerzitet u Ljubljani, Arhitektonski Fakultet, Slovenia
 • Ana Nikezić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Anastasios Tellios, Univerzitet Aristotel u Solunu, Arhitektonski fakultet, Grčka
 • Ashraf M. Salama, Univerzitet u Nortambriji, Departman za Arhitekturu i građenu sredinu, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Branko Mitrović, Norveški univerzitet Nauke i Tehnologije, Departman za Arhitekturu i Tehnologiju, Norveška
 • Budimir Sudimac, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Đorđe Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Ivor Samuels, Univerzitet u Birmingemu, Fakultet za Geografiju i Životnu sredinu, Engleska
 • Jelena Atanacković-Jeličić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka, Srbija
 • Jelena Ristić-Trajković, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Jörg H. Gleiter, Tehnički Univerzitet u Berlinu, Institut za Arhitekturu, Nemačka
 • Julia Gatley, Univerzitet u Oklandu, Fakultet Arhitekture i Planiranja, Novi Zeland
 • Konstantinos Sakantamis, Univerzitet Aristotel u Solunu, Arhitektonski fakultet, Grčka
 • Luka Skansi, Politehnički Univerzitet u Milanu, Departman Arhitekture i Urbanog Planiranja, Italija
 • Marija Maruna, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Mia Roth-Čerina, Univerzitet u zagrebu, Arhitektonski Fakultet, Hrvatska
 • Mina Petrović, Univerzitet u Beogradu, Institut za Sociologiju, Srbija
 • Miodrag Šuvaković, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Srbija
 • Mirjana Lozanovska, Diken Univerzitet, Fakultet za Arhitekturu i Građenu sredinu, Australija
 • Renata Jadrešin Milić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Ruth Ron, Univerzitet u Majamiju, Arhitektonski fakultet, SAD
 • Ružica Bogdanović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Srbija
 • Uta Pottgiesser, Tehnički Univerzitet u Delftu, Fakultet za Arhitekturu i Građenu sredinu, Holandija
 • Vasilije Gvozdenović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Vladimir Mako, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Vítor Oliveira, Univerzitet u Portu, Fakultet za Inžinjerstvo
 • Žaklina Gligorijević, "Kontura" Agencija za Dizajn i Konsalting, Srbija
 • Zoran Lazović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
Recenzenti:
 • Ana Perić Momčilović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Ana Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Biserka Mitrović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Bojana Zeković, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Danijela Milovanović Rodić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Diana Stupar, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski-geodetski Fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Dušan Ignjatović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Đorđe Đorđević, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Irena Kuletin Ćulafić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Ivan Simić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Jelena Brajković, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Jelena Ivanović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Jelena Milošević, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Jelena Ristić Trajković, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Jelena Živković, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Ksenija Lalović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Lidija Đokić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Maja Babić, Karlov Univerzitet u Pragu, Fakultet humanističkih nauka, Češka
 • Mariela Cvetić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Marko Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Matteo Ravasio, Univerzitet u Pekingu, Fakultet umetnosti, Kina
 • Milena Delević Grbić, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, Srbija
 • Milena Kordić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Milica Milojević, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Miloš Aranđelović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Nataša Čuković Ignjatović, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Nikolina Bobić, Univerzitet u Plimutu, Fakultet Umetnosti, Dizajna i Arhitekture, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Rade Mrlješ, Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda, Srbija
 • Radina Vučetić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Ratka Čolić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Ružica Božović, Univerzitet u Prištini, Fakultet Tehničkih Nauka, Srbija
 • Snežana Vesnić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Stefan Janković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Tatjana Jureniić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Verica Krstić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Vladana Putnik Prica, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
 • Vladimir Milenković, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet, Srbija
 • Yusef Patel, UNITEC Institut Tehnologije, Arhitektonski Fakultet, Novi Zeland