Crimen (Beograd) - Uredništvo

Urednici:
Zoran Stojanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Od 1992. god. redovni profesor Krivičnog prava. Radi kao profesor i dekan Fakulteta pravnih nauka UDG. Glavni i odgovorni urednik časopisa: Studia Iuridica Montenegrina i Crimen. Autor preko 20 knjiga, od čega tri u inostranstvu. Udžbenik Krivično pravo se koristi na većini pravnih i srodnih fakulteta u Srbiji i u Crnoj Gori. Objavio oko 200 članaka i referata na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Prema Scindex-u, najčešće citirani autor iz oblasti pravnih nauka. Bavi se temama iz oblasti krivičnog prava, kriminalne politike, uporednog i međunarodnog krivičnog prava, filozofije, sociologije i istorije krivičnog prava.

Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Od 1998. godine redovni profesor Kriminologije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i danas zaposlen. Urednik je časopisa Crimen, a član je redakcija više naučnih časopisa. Rukovodilac projekta Kaznena reakcija u Srbiji kao ključni element pravne države. Prvi predsednik Kriminološke sekcije Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Autor je brojnih udžbenika i monografija, kao i članaka u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Uvodne referate podneo je na velikom broju domaćih naučnih skupova, a učestvovao je na više međunarodnih skupova. Bavi se temama iz oblasti kriminologije, penologije, viktimologije, kriminalne politike, krivičnog prava.

Članovi:
 • Jovan Ćirić, Ustavni sud, Beograd, Srbija
 • Dragana Kolarić, Ustavni sud, Beograd, Srbija
 • Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Nataša Delić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Igor Vuković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Goran Ilić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Slobodan Vuković, Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija
 • Đorđe Đorđević, Kriminalističko policijski Univerzitet, Beograd, Srbija
 • Zoran Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija
 • Mladen Nenadić, Tužilaštvo za organizovani kriminal, Srbija
Recenzenti:
 • Branislav Ristivojević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
 • Dragiša Drakić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
 • Tatjana Bugarski, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
 • Snežana Brkić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
 • Stanko Bejatović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
 • Snežana Soković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
 • Dušica Miladinović Stefanović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
 • Radosav Risimović, Kriminalističko-policijski Univerzitet, Beograd, Srbija
 • Jasmina Kiurski, Republičko javno tužilaštvo, Srbija
 • Goran Ilić, Republičko javno tužilaštvo, Srbija
 • Nikola Vuković, Osnovno javno tužilaštvo, Novi Sad, Srbija
 • Slobodan Stojanović, Advokat, Beograd, Srbija
 • Veljko Delibašić, Advokat, Beograd, Srbija
 • Nedeljko Jovančević, Advokat, Beograd, Srbija
 • Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija