Građevinski materijali i konstrukcije - Uredništvo

Glavni urednik:Dr Radomir Folić, Profesor Emeritus Univerziteta u Novom Sadu

Diplomirani građevinski inženjer, konstruktor. Izabran za redovnog profesora 1988.godine a za profesora emeritusa 2008.godine. Bavi se betonskim konstrukcijama i mostovima, zemljotresnim i geotehničkim inženjerstvom. Objavio je preko 20 radova u časopisima sa SCI liste, više knjiga i oko 700 objavljenih radova.

Članovi:
 • Mirjana Malešev, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
 • Ksenija Janković, Univerzitet u Beogradu, IMS Institut
 • Jose Adam, Departman za građevinarstvo, Valensija, Španija
 • Radu Banchila, "Politehnika" Departman za građevinarstvo, Temišvar, Rumunija
 • Dubravka Bjegović, Univerzitet u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatska
 • Meri Cvetkovska, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Skoplje, Makedonija
 • Michael Forde, Unicerzitet u Edinburgu, Departman za inženjerstvo životne sredine, Velika Britanija
 • Vladimir Gocevski, Hidro Kvebek, Montreal, Kanada
 • Yachko Ivanov, Bugarska Akademija nauka, Sofija, Bugarska
 • Asterios Liolios, Univerzitet u Ksanti, Fakultet za građevinarstvo, Grčka
 • Mikloš M. Ivanyi, UVATERV, Budimpešta, Mađarska
 • Doncho Partov, Uverzitet za konstrukcije i arhitekturu - "LJ.Karavelov" Sofija, Bugarska
 • Predrag Popović, Wiss, Janney, Elstner Associates, Northbrook, Ilionis, SDA
 • Tom Schanz, Univerzitet u Bohumu, Nemačka
 • Valeriu Stoin, "Politehnika" Departman za građevinarstvo, Temišvar, Rumunija
 • Miha Tomaževič, Slovenačka Akademija nauka i umetnosti, Ljubljana, Slovenija
 • Mihailo Trifunac, Univerzitet Južne Kalifornije, Los Anđeles, SAD
 • Miloš Zubac, lektor za srpski jezik, Univerzitet u Novom Sadu
 • Jelisaveta Šafran, lektor za engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu
 • Stoja Todorović, tehnički urednik, Univerzitet u Beogradu
Recenzenti:
 • Mihailo Muravljov, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
 • Petar Anagnosti, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
 • Meri Cvetkovska, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Skoplje, Makedonija
 • Tatjana Kočetov-MIšulić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
 • Dušan Kovačević, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
 • Đorđe Lađinović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
 • Vlastimir Radonjanin, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
 • Toša Ninkov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
 • Nenad Šušić, Univerzitet u Beogradu, IMS Institut
 • Aleksandra Krstić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
 • Doncho Partov, Uverzitet za konstrukcije i arhitekturu - "LJ.Karavelov" Sofija, Bugarska
 • Yachko Ivanov, Bugarska Akademija nauka, Sofija, Bugarska
 • Stanko Brčić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
 • Rastislav Mandić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
 • Dubravka Bjegović, Univerzitet u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatska