Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu - Uredništvo

Glavni urednik:Katarina Tomić, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija

Dr Katarina Tomić (1976), defektolog-oligofrenolog, doktor medicinskih nauka, zaposlena je u Akademiji vaspitačko medicinskih strukovnih studija, kao profesor strukovnih studija. Autor je više naučnih radova, koji se bave specifičnostima ponašanja i psihopatologijom dece sa intelektualnom ometenošću. Njena profesionalna interesovanja uključuju područje intelektualne ometenosti, poremećaje iz autističnog spektra, neurobiološke osnove kognicije i ponašanja dece sa razvojnim smetnjama, kao razvoj novih, holističkih terapijsko-rehabilitacionih postupaka u radu sa decom sa smetnjama u intelektualnom razvoju i autizmom.

Članovi:
 • Vlasta Lipovac, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Irena Stanišić, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Nevenka Mihajlov, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Slavica Pavličević, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Ana Marković, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Vesna Todorov, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Katarina Tomić, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Bisera Jevtić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • Marija Najdanović, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac
 • Nikolaj Andrejevič Davidov, Nacionalna muzička akademija „Petar Ilič Čajkovski“ Kijev, Ukrajina
 • Grozdanka Gojkov, Srpska akademija obrazovanja, Beograd
 • Prvoslav Janković, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet
 • Milenko Pikula, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet
 • Mile Ilić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska
 • Milan Matijević, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska
 • Marjan Blažič, Fakultet za poslovne in upravne vede Novo mesto, Slovenija
 • Zorica Jovičić, Prevodilac
 • Vesna Todorov, Lektor
 • Ivan Tomić, Tehnički urednik
 • Miloš Đorđević, Dizajn
 • Boban Vujičić, Sekretar
Recenzenti:
 • Nikolaj Andrejevič Davidov, Nacionalna muzička akademija „Petar Ilič Čajkovski“, Kijev, Ukrajina
 • Brane Mikanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
 • Zorana Opačić, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
 • Časlav Koprivica, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • Miloš Bešić, Univerzitet u Beogradu,Fakultet političkih nauka
 • Milenko Pikula, Univerzitet u Istočnm Sarajevu, Filozofski fakultet
 • Tomislav Pavlović, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet
 • Saša Pantelić, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Bisera Jevtić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • Prvoslav Janković, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet
 • Euđen Činč, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, Vršac
 • Vesna Srdić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi
 • Grozdanka Gojkov, Srpska akademija obrazovanja, Beograd
 • Slađana Milenković, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmijum, Sremska Mitrovica
 • Zoran Gudović, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmijum, Sremska Mitrovica
 • Aleksandar Vasić, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Irena Stanišić, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Katarina Tomić, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Marija Đorđević, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Marija Najdanović, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Milan Živanović, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Milentije Đorđević, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Saša Radovanović, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Slavica Pavličević, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Vesna Todorov, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Vlasta Lipovac, Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
 • Saša Radojčić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti