Politeia - Uredništvo

Urednici:
Ranka Perić Romić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
Željko Budimir, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
Članovi:
 • Aleksandar Vranješ, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Živojin Đurić, Institut za političke studije Beograd, Srbija
 • Milomir Stepić, Institut za političke studije Beograd, Srbija
 • Nenad Kecmanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Đorđe Vuković, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Aleksandar Savanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Vesna Šućur Janjetović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Darko Tanasković, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet (Srbija)
 • Srđa Trifković, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Braco Kovačević, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Aleksandar Bogdanić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Darja Zaviršek, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Ronald L. Hatchett, Univerzitet Šrajner, SAD
 • Miro Haček, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Mary Neuburger, Univerzitet Teksas u Ostinu, SAD
 • Claude Mangion, Univerzitet Malte, Malta
 • Diego Fusaro, Institut za visoka strateške i političke studije, Italija
 • Guadalupe Martínez Fuentes, Univerzitet Granade, Španija
 • Vassilis K. Fouskas, Univerzitet Istočni London, Velika Britanija
 • Todor Galounov, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska
 • Ana Nikodinovska Krstevska, Univerzitet Goce Delčev, Makedonija
 • Klara Bilgin, Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD
 • Yannis Stavrakakis, Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka
 • Andrej A. Lukšič, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Robert Holman, Ekonomski univerzitet u Pragu, Češka
 • Ilias Kouskouvelis, Univerzitet Makedonije, Grčka
 • Konstantin N. Lobanov, Belgorodski pravni institut Ministarstva unutrašnjih poslova, Rusija
 • Adam Fagan, "Kvin Meri" Univerzitet u Londonu, Velika Britanija
 • Laurence Armand French, Univerzitet u Nju Hempširu, SAD
 • Taro Tsukimura, Univerzitet Došiša, Japan
 • Jacqueline Briggs, Univerzitet u Linkolnu, Velika Britanija
 • Steven E. Meyer, Fakultet za nacionalnu bezbjednost „Deniel Morgan“, SAD
 • Žiga Vodovnik, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Jelena Zlatar Gamberožić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska
 • Alexandra F. Yakovleva, Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Rusija
 • Artur Demchuk, Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Rusija
 • Thengamehlo H. Ngwenya, Univerzitet tehnologije u Durbanu, Južna Afrika
 • Gabriella Schubert, Univerzitet „Fridrih Šiler“ u Jeni, Njemačka
 • Cirila Toplak, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Maia Y. Rousseva, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska
 • Philip I. Ouzounov, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska
 • Manuel Martín Algarra, Univerzitet Navare, Španija
 • Silviu E. Rogobete, Zapadni univerzitet Temišvara, Rumunija
 • Piero Ignazi, Univerzitet u Bolonji, Italija
 • Teresa La Porte Fernández-Alfaro, Univerzitet Navare, Španija
 • Andrew R. G. Milnе, Siens Po Tuluz, Francuska
Recenzenti:
 • Aleksandar Gajić, Institut za evropske studije Beograd (Srbija)
 • Aleksej Timofejev, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet (Srbija)
 • Bilјana Milošević Šošo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet (BiH)
 • Biserka Košarac, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet (BiH)
 • Boban Tomić, Visoka škola za komunikacije, Beograd (Srbija)
 • Božidar Banović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti (Srbija)
 • Bojan Vranić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija)
 • Bojana Vasilјević Polјašević, Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet (BiH)
 • Borislav Vukojević, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Đorđe Stojanović, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Dragan Đukanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija)
 • Dragana Dinić, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Dragana Trninić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Dragana Vilić, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet (BiH)
 • Dragolјub B. Đorđević, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet (Srbija)
 • Draško Gajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Draško Marinković, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet (BiH)
 • Duško Trninić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Goran Latinović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet (BiH)
 • Jelena Vukoičić, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Fakultet za političke nauke (BiH)
 • Ljilјana Stević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija)
 • Ljubomir Lepir, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Manja Đurić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Marica Šlјukić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (Srbija)
 • Marija Đorić, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Milena Karapetrović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet (BiH)
 • Milomir Stepić, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Miloš Stanković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija)
 • Mirko Blagojević, Institut društvenih nauka Beograd (Srbija)
 • Mladen Milošević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti (Srbija)
 • Nada Raduški, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Nataša Vilić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet (BiH)
 • Nemanja Đukić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Nenad Putnik, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti (Srbija)
 • Nevenko Vranješ, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Nina Sajić, Institut za stratešku analizu i dijalog Banja Luka (BiH)
 • Radoslav Gaćinović, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Ranka Perić Romić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Slobodan Janković, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd (Srbija)
 • Srđan Šlјukić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (Srbija)
 • Vesna Šućur Janjetović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Vlade Simović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Vuk Vučetić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet (BiH)
 • Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti (Srbija)
 • Dalibor Savić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Bojana Vukojević, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Bojan Vlaški, Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet (BiH)
 • Biljana Babić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet (BiH)
 • Mira Ćuk, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Zoran Slavujević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija)
 • Strahinja Dimitrijević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet (BiH)
 • Vesna Stanković Pejnović, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Ljubinka Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija)
 • Marko Stanković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija)
 • Danilo Vuković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija)
 • Matej Savić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Aleksandra Kolaković, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Lazar Žolt, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (Srbija)
 • Ljubiša Despotović, Institut za političke studije Beograd (Srbija)
 • Nebojša Vuković, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd (Srbija)
 • Mirolјub Radojković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija)
 • Bojan Milisavlјević, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija)
 • Vladan Petrov, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija)
 • Siniša Atlagić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija)
 • Goran Marković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet (BiH)
 • Olivera Grbić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (BiH)
 • Stevan Rapajić, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd (Srbija)
 • Milan Lipovac, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti (Srbija)
 • Miloš Ković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet (Srbija)