Kom : časopis za religijske nauke - Uredništvo

Glavni urednik:Muamer Halilović, Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija

Muamer Halilović (1987) doktorirao je islamsku filozofiju na al-Mustafa internacionalnom univerzitetu u Komu, u Iranu. Glavni i odgovorni urednik je naučnog časopisa za religijske nauke Kom. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: islamska filozofija, socijalna filozofija, sociologija i filozofija civilizacije. Autor je knjige Moć društva: islam, filozofija, civilizacija (2016) i koautor knjige Kratka istorija islamske filozofije (2014). Takođe, preveo je knjigu Istorija kulture i civilizacije islama i Irana (2016).

Članovi:
 • Seid Halilović, Centar za religijske nauke „Kom“, Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Beograd, Srbija
 • Tehran Halilović, Centar za religijske nauke „Kom“, Grupa za religijsku civilizaciju, Beograd, Srbija
 • Rade Božović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija
 • Ivan Ejub Kostić, Balkanski centar za bliski istok, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Dragović, Al-Mustafa internacionalni univerzitet, Filozofski fakultet, Kom, IR Iran
 • Vladimir Ćirić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija
Recenzenti:
 • Hamid Parsania, Univerzitet Bakir al-Olum, Kom, IR Iran
 • Abdulkadir A. Mubarak, Pravni fakultet, Univerzitet u Abudži, Nigerija
 • Ammar Fauzi, Islamski koledž, Džakarta, Indonezija
 • Mohammad E. Mesbahi, Islamski koledž, London, VB
 • Habibollah Babaei, Akademija za islamsku nauku i kulturu, Kom, IR Iran
 • Roland Pietsch, Ukrajinski Slobodni Univerzitet, Minhen, Nemačka
 • Shuja Ali Mirza, Filozofski fakultet, Al-Mustafa internacionalni univerzitet, Kom, IR Iran
 • Shiraz Husain Agha, Filozofski fakultet, Al-Mustafa internacionalni univerzitet, Kom, IR Iran
 • Muamer Halilović, Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija
 • Seid Halilović, Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija
 • Tehran Halilović, Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija
 • Mirsad Hadžajlić, Filozofski fakultet, Al-Mustafa internacionalni univerzitet, Kom, IR Iran
 • Marko Veković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Vladimir Ćirić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija