Zbornik radova Akademije umetnosti - Uredništvo

Glavni urednik:dr Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za kompoziciju i teorijsko umetničke predmete

Nataša Crnjanski, doktor muzičke teorije. Osvojila je Specijalnu nagradu za uspeh u studiranju, kao i stipendiju norveške vlade. Završila je doktorske studije iz muzičke teorije i muzičke semiotike kao glavnog područja istraživanja.

Učestvovala je na međunarodnim konferencijama i projektima (Ohrid Summer, 1998;Camerata Academica,1998;Campus Cantat, 2001;Festival junger Künstler,2003, Europa Cantat,2007;AEC,2011;Innovative Conservatoire,2011;Music Theory and Analysis, 2009/2011/2015;BARTF,2015;International Conference, 2016, Portugal). Pored članaka, koji su objavljeni u časopisima i zbornicima, ona je autor i dve knjige Muzička semiotika kroz D-S-C-H (2010) i Prokofjev i muzički gest (2014).

Članovi:
 • dr Vesna Krčmar, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Irina Subotić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Istorija umetnosti, Republika Srbija
 • dr Ira Prodanov Krajišnik, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju, Republika Srbija
 • dr Manojlo Maravić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Dragan Stojmenović, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Günter Berghaus, Univerzitet u Bristolu, Fakultet umetnosti, Dramski departman, Velika Britanija
 • dr Tatjana Marković, Univerzitet za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, Institut za analizu, teoriju i istoriju muzike, Beč, Austrija
 • dr Boris Senker, Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Katedra za teatrologiju, Republika Hrvatska
 • dr Michal Babiak, Univerzitet u Bratislavi, Filozofski fakultet, Katedra za estetiku Komenski univerziteta, Republika Slovačka
 • dr Veronica Demenescu, Zapadni univerzitet u Temišvaru, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju, Republika Rumunija
 • dr Athena Katsanevaki, Univerzitet u Makedoniji, Solun, Muzički departman za nauku i umetnost, Republika Grčka
 • dr Vesna Karin (sekretar/secretary), Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju, Republika Srbija
 • mr Atila Kapitanj (tehnički urednik/technical editor), Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovne umetnosti, Republika Srbija
Recenzenti:
 • dr Ivana Gortan-Carlin, Sveučilište Jurja Dobre u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Republika Hrvatska
 • dr Danijela Zdravić Mihailović, Univerzitet umetnosti, Fakultet umetnosti u Nišu, Departman za muzičku umetnost
 • dr Bogdan Đaković, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za kompoziciju i teorijsko umetničke predmete
 • mr Nenad Ostojić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
 • dr Dragica Panić Kašanski, Univerzitet u Banja Luci, Akademija umjetnosti, Republika Srpska
 • dr Zoran Koprivica, Univerzitet u Nikšiću, Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Republika Crna Gora
 • dr Saša Brajović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Istorija umetnosti
 • dr Ivana Ignjatov Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Visoka škola strukovnih studija
 • dr Slobodan Marković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju
 • dr Dragan Prole, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Departman za filozofiju
 • dr Živko Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Dramski departman
 • dr Maja Jockov, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti
 • dr Tijana Prodanović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Katedra za astrofiziku
 • dr Srđan Teparić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzičku teoriju
 • dr Ljubica Ilić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
 • dr Marijana Kokanović Marković, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
 • dr Zoran Đerić, Univerzitet u Banja Luci, Akademija umjetnosti, Dramski departman, Republika Srpska
 • dr Dijana Metlić, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti, Republika Srbija
 • dr Arnie Cox, Univerzitet u Oberlinu, SAD
 • dr Milena Medić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti
 • dr Mihailo Antović , Univerzitet u Nišu
 • dr Jovan Čekić , Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
 • dr Selena Rakočević , Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti
 • dr Miomira M. Đurđanović , Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti Niš
 • dr Marina Milivojević Mađarev , Univerzitet u Novom Sadu
 • mr Zoran Krajišnik , Univerzitet u Novom Sadu, du, Akademija umetnosti
 • dr Milan Milojković, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju
 • dr Kristina Planjanin-Simić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda
 • dr Teresa Heiland, Univerzitet Loyola Marymount