Teme - Info

Osnovno:
ISSN 0353-7919
eISSN 1820-7804
izdavač(i) Univerzitet u Nišu, Niš
veb adresa teme.junis.ni.ac.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1990
glavni urednik Suzana Đukić
Kontakt:
adresa uredništva Univerzitetski trg 2, 18000 Niš
osoba za kontakt Mile Ž. Ranđelović
e-adresa suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
telefon 018/257-095
Status:
CEON WoS IF2 0,042
CEON WoS IF5 0,037
CEON IF5 0,344
referisan u CEEOL, EBSCO, DOAJ
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-NC-ND