Journal on Processing and Energy in Agriculture - Info

Osnovno:
ISSN 1821-4487
prethodni naslov Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP (ISSN: 1450-5029) do 2009
izdavač(i) Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad
veb adresa www.ptep.org.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2010
glavni urednik Mirko Babić
Kontakt:
adresa uredništva Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad
osoba za kontakt Ivan Pavkov
e-adresa mbab@polj.uns.ac.rs
telefon 021/459-958
Status:
kategorija časopisa K51, K52
CEON WoS IF2 0,124
CEON WoS IF5 0,133
CEON IF5 0,578
referisan u AGRIS(FAO)
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci