Zbornik radova Akademije umetnosti - Info

Osnovno:
ISSN 2334-8666
eISSN 2560-3108
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti, Novi Sad
veb adresa www.akademija.uns.ac.rs/publikacije/publikacije-8/
periodičnost godišnje
početna godina 2013
glavni urednik dr Nataša Crnjanski, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Katedra za kompoziciju i teorijsko umetničke predmete
Kontakt:
adresa uredništva Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad
osoba za kontakt dr Nataša Crnjanski
e-adresa zbornik.auns@uns.ac.rs
telefon 0605544792
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,039
referisan u SCIndeks, DOAJ, ERIH PLUS
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-NC