Acta Facultatis Medicae Naissensis - Podrška kvalitetu časopisa

U časopisu Acta Facultatis Medicae Naissensis rukopisi se dostavljaju u Word-u posredstvom SCIndeks Asistenta, koji je dostupan svim zainteresovanim potencijalnim autorima sa stranice časopisa u SCIndeksu.

SCIndeks Asistent omogućava autorima da prate napredak svojih rukopisa u procesu recenziranja i revidiraju ih ako im se to zatraži. Sva komunikacija između autora, recenzenata i uredništva tokom ovog procesa odvija se putem e-pošte i čuva trajno u bazi podataka.

Sistem takođe obezbeđuje nekoliko alatki koji pomažu autorima da poboljšaju svoje rukopise u skladu sa predlozima recenzenata i zahtevom uredništva.

Detalji o tome kako se aplikacija koristi za prijavu rukopisa i praćenje procesa odlučivanja o njegovom publikovanju dostupni su u SCIndeks Asistentu pod Pomoć. Za konsultovanje Pomoći registracija nije neophodna.