Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Portret

Tematska oblast:

Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu izlazi od 1953. godine (ISSN: 0003-2565), kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom jeziku, a sadržaj i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik. Od 2006. godine objavljuje se i međunarodno izdanje časopisa na engleskom jeziku. Prvo zasebno elektronsko izdanje Anala (ISSN:2406-2693) objavljeno je 2015. godine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Pravo; Građansko pravo; Krivično pravo; Javno pravo; International Law; Pravo i ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu98
Pravni život75
Pravo i privreda42
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad31
European Journal of International Law25
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu25
American Journal of International Law18
Crimen17
Arhiv za pravne i društvene nauke15
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran49
Škulić Milan36
Popović Dejan25
Vasiljević Mirko22
Vodinelić Vladimir V.20
Avramović Sima D.19
Radišić Jakov D.16
Perović S.16
Krstić Ivana15
Radović Vuk12