Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Portret

Tematska oblast:

Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu izlazi od 1953. godine (ISSN: 0003-2565), kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom jeziku, a sadržaj i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik. Od 2006. godine objavljuje se i međunarodno izdanje časopisa na engleskom jeziku. Prvo zasebno elektronsko izdanje Anala (ISSN:2406-2693) objavljeno je 2015. godine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pravo
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Pravo; Građansko pravo; Krivično pravo; Javno pravo; International Law; Pravo i ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu169
Pravni život124
Pravo i privreda78
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad36
European Journal of International Law29
Arhiv za pravne i društvene nauke25
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu25
International and Comparative Law Quarterly20
American Journal of International Law19
Crimen18
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran48
Škulić Milan35
Vasiljević Mirko23
Vodinelić Vladimir V.16
Jakšić Aleksandar16
Vasiljević M.14
Radović Vuk14
Popović D.14
Perović S.14
Panov Slobodan14