Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu131
Pravni život100
Pravo i privreda58
European Journal of International Law26
Arhiv za pravne i društvene nauke21
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu19
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad19
International and Comparative Law Quarterly18
American Journal of International Law17
Crimen14
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran24
Vasiljević Mirko19
Jakšić Aleksandar16
Vodinelić Vladimir V.15
Jovanović Slobodan14
Ponjavić Zoran13
Radović Vuk12
Panov Slobodan12
Marković Ratko12
Avramović Sima12