Arhiv za farmaciju - Portret

Tematska oblast:

Arhiv za farmaciju objavljuje originalne naučne i stručne radove iz sledećih oblasti farmacije: hemija lekova, farmaceutske analize, farmakognozija; farmaceutska tehnologija, industrijska farmacija; kozmetologija, biofarmacija-bioanalitička i biofarmaceutska ispitivanja, farmakokinetika, metabolizam lekova, farmakoterapija, biohemija, medicinska biohemija, eksperimentalna i klinička farmakologija, farmakoinformatika, toksikologija, bromatologija, farmaceutska praksa, organizacija farmaceutske delatnosti, farmakoekonomija, farmaceutska legislativa, obezbeđenje kvaliteta u
farmaciji, istorija farmacije, etika i farmakoepidemiologija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
farmacija; lekovi; apoteka; bolnička apoteka; medicinska biohemija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine36
Pharmaceutical Research28
Arhiv za farmaciju27
Journal of Chromatography24
Lancet22
European Journal of Pharmaceutical Sciences20
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics18
Drug Development and Industrial Pharmacy17
JAMA: The Journal of the American Medical Association17
Journal of Controlled Release17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Medicines Agency64
-World Health Organization20
Prausnitz Mark R.18
Milić Jela18
Strle Franc17
Krajišnik Danina17
-Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije16
-European Commission15
Savić Snežana14
Vuleta Gordana13