Arhiv za farmaciju - Portret

Tematska oblast:

Arhiv za farmaciju objavljuje originalne naučne i stručne radove iz sledećih oblasti farmacije: hemija lekova, farmaceutske analize, farmakognozija; farmaceutska tehnologija, industrijska farmacija; kozmetologija, biofarmacija-bioanalitička i biofarmaceutska ispitivanja, farmakokinetika, metabolizam lekova, farmakoterapija, biohemija, medicinska biohemija, eksperimentalna i klinička farmakologija, farmakoinformatika, toksikologija, bromatologija, farmaceutska praksa, organizacija farmaceutske delatnosti, farmakoekonomija, farmaceutska legislativa, obezbeđenje kvaliteta u
farmaciji, istorija farmacije, etika i farmakoepidemiologija.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
farmacija; lekovi; apoteka; bolnička apoteka; medicinska biohemija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine64
Arhiv za farmaciju43
Journal of Chromatography, B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences34
Journal of Chromatography, A32
Arthritis and Rheumatism27
Lancet27
Pharmaceutical Research27
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics26
Journal of Pharmaceutical Sciences25
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Medicines Agency81
Savić Snežana24
Vuleta Gordana23
Prausnitz Mark R.18
-World Health Organization12
Milić Jela12
Agbaba D.12
Bousquet P.10
Strle F.9
Primorac Marija9