Kultura - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kultura125
Godišnjak grada Beograda46
Nasleđe36
Filozofija i društvo27
Teme17
Arhitektura i urbanizam16
CM: Communication and Media16
Treći program15
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti15
Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dragićević-Šešić Milena D.39
Fuko Mišel36
Stojković Branimir31
Prnjat Aleksandar30
Kadijević A.23
Freud S.20
Bodrijar Žan18
Raković D.17
Šuvaković M.15
Nemanjić M.14