Kultura - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kultura97
Politika64
Godišnjak grada Beograda60
Nasleđe41
Arhitektura i urbanizam21
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti21
Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture13
Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti13
Smisao12
Sociološki pregled11
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dragićević-Šešić Milena D.100
Kadijević Aleksandar45
Fuko Mišel32
Đukić Vesna22
Dobrović N.22
Stojković Branimir18
Krivošejev V.18
Raković D.17
Delez Ž.17
Adorno T.15