Kultura - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kultura119
Godišnjak grada Beograda49
Nasleđe43
Filozofija i društvo27
Arhitektura i urbanizam19
Teme17
CM: Communication and Media15
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti14
Treći program13
Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dragićević-Šešić Milena D.39
Fuko Mišel36
Stojković Branimir31
Prnjat Aleksandar30
Kadijević A.28
Raković D.17
Freud S.17
Bodrijar Žan17
Šuvaković M.14
Nemanjić M.14