Kultura - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Kultura86
Godišnjak grada Beograda46
Nasleđe36
Teme12
Filozofija i društvo11
Treći program11
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti10
Politika10
Sociološki pregled9
Journal of Aesthetics and Art Criticism9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dragićević-Šešić Milena D.39
Fuko Mišel36
Stojković Branimir31
Prnjat Aleksandar30
Kadijević A.23
Freud S.20
Bodrijar Žan18
Raković D.17
Šuvaković M.15
Nemanjić M.14