Vojnotehnički glasnik - Portret

Tematska oblast:
Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, jeste multidisciplinarni naučni časopis Ministarstva odbrane Republike Srbije, koji objavljuje naučne i stručne članke, kao i tehničke informacije o savremenim sistemima naoružanja i savremenim vojnim tehnologijama. Časopis prati jedinstvenu intervidovsku tehničku podršku Vojske na principu logističke sistemske podrške, oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, kao i proizvodnju i upotrebu sredstava naoružanja i vojne opreme, te ostala teorijska i praktična dostignuća koja doprinose usavršavanju svih pripadnika srpske, regionalne i međunarodne akademske zajednice, a posebno pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) informatika, elektronika i telekomunikacije
(b) mašinstvo i industrijski softver
Frascati, modifikovana
(a) inženjerstvo i tehnologija - elektrotehnika, elektronika i srodne nauke
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
vojnotehničke nauke; naoružanje; vojne tehnologije; vojna oprema; inženjerstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Vojnotehnički glasnik216
Surface and Coatings Technology48
Fixed Point Theory and Application23
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers18
Wear18
Journal of Thermal Spray Technology17
Vojno delo14
European Journal of Operational Research14
Tehnika13
Materials Science and Engineering: A13
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mrdak Mihailo R.86
Grečihin L.I.44
Radenović Stojan38
Žegarac N.31
Andrejić Marko D.27
Pamučar Dragan23
Berber S.15
Jovanović D.12
Vencl Aleksandar11
Radonjić V.11