Vojnotehnički glasnik - Portret

Tematska oblast:
Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, jeste multidisciplinarni naučni časopis Ministarstva odbrane Republike Srbije, koji objavljuje naučne i stručne članke, kao i tehničke informacije o savremenim sistemima naoružanja i savremenim vojnim tehnologijama. Časopis prati jedinstvenu intervidovsku tehničku podršku Vojske na principu logističke sistemske podrške, oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, kao i proizvodnju i upotrebu sredstava naoružanja i vojne opreme, te ostala teorijska i praktična dostignuća koja doprinose usavršavanju svih pripadnika srpske, regionalne i međunarodne akademske zajednice, a posebno pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) informatika, elektronika i telekomunikacije
(b) mašinstvo i industrijski softver
Frascati, modifikovana
(a) inženjerstvo i tehnologija - elektrotehnika, elektronika i srodne nauke
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
vojnotehničke nauke; naoružanje; vojne tehnologije; vojna oprema; inženjerstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Vojnotehnički glasnik350
Surface and Coatings Technology59
European Journal of Operational Research30
Wear23
Journal of Thermal Spray Technology21
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers18
Vojno delo17
Fixed Point Theory and Application15
Materials Science and Engineering: A14
Tehnika13
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mrdak Mihailo R.73
Andrejić Marko D.61
Grečihin L.I.39
Žegarac N.31
Demić Miroslav31
Sokolović Vlada S.15
Milenkov Marjan A.15
Berber S.15
Vencl Aleksandar13
Ryabtsev A.D.12