Sociološki pregled - Portret

Tematska oblast:

Časopis Sociološki pregled je zvanični časpois Srpskog sociološkog društva, osnovan 1938. godine. Objavljuje radove iz oblasti sociologije, kao i drugih društvenih nauka koje primenjuju multidisciplinarni pristup u kome je jedan od aspekata i sociološki.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - filozofija, sociologija i političke nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Sociologija; Teorijska i empirijska sociološka istraživanja; Multidisciplinirna istraživanja koja sadrže i sociološki aspekt

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Sociološki pregled61
Sociologija35
American Sociological Review28
Teme13
Social Indicators Research11
Journal of Democracy10
Srpska politička misao9
Sociological Theory9
Sociology of Education8
Filozofija i društvo8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Weber Max31
Collins Randall30
Lazić Mladen B.21
Diener Ed15
Black Donald14
Škorić Marko11
Babović M.10
Milić Anđelka9
Cvejić S.9
-Vlada Republike Srbije8