Sociološki pregled - Portret

Tematska oblast:

Časopis Sociološki pregled je zvanični časpois Srpskog sociološkog društva, osnovan 1938. godine. Objavljuje radove iz oblasti sociologije, kao i drugih društvenih nauka koje primenjuju multidisciplinarni pristup u kome je jedan od aspekata i sociološki.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - filozofija, sociologija i političke nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Sociologija; Teorijska i empirijska sociološka istraživanja; Multidisciplinirna istraživanja koja sadrže i sociološki aspekt

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Sociološki pregled635
Sociologija59
Politika28
American Sociological Review27
Teme27
Stanovništvo24
Srpska politička misao23
Journal of Visual Impairment and Blindness17
Kultura polisa17
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marx Karl76
Foucault Michel50
Šuvaković U.49
Engels F.43
Wallerstein I.33
Antonić S.32
Ljubičić Milana29
Diener Ed26
Bourdieu Pierre26
Jovanović D.25