Medicinski časopis - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine104
Lancet47
Medicinski časopis47
Diabetes care35
Nephrology, Dialysis, Transplantation30
Journal of the American College of Cardiology27
Nature24
Vojnosanitetski pregled22
Medicinski pregled22
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo22
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Petrović Dejan43
Stojimirović Biljana26
Nikolić Aleksandra20
Miloradović Vladimir17
Misselwitz Frank13
Berkowitz Scott D.12
Raskob Gary E.11
Poskurica Mileta9
Jagić Nikola9
-World Health Organization8