Medicinski časopis - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine64
Lancet29
Diabetes care24
Nephrology, Dialysis, Transplantation18
Nature16
Journal of Clinical Oncology14
Science14
Medicinski pregled12
Vojnosanitetski pregled12
Journal of Clinical Investigation12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Petrović Dejan25
Stojimirović Biljana15
Nikolić Aleksandra12
Bousquet P.J.10
Wiersinga W.M.7
Veselinović Mirjana7
Terwee C.B.6
Raskob Gary E.6
Misselwitz Frank6
Miloradović Vladimir6