Medicinski časopis - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine65
Lancet30
Diabetes care25
Nephrology, Dialysis, Transplantation18
Nature16
Journal of Clinical Oncology14
Science14
Vojnosanitetski pregled13
Journal of Clinical Investigation12
Medicinski pregled12
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Petrović Dejan25
Stojimirović Biljana15
Nikolić Aleksandra12
Bousquet P.J.10
-World Health Organization9
Wiersinga W.M.7
Veselinović Mirjana7
Terwee C.B.6
Raskob Gary E.6
Misselwitz Frank6