Medicinski časopis - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine82
Medicinski časopis47
Lancet40
Diabetes care35
Nephrology, Dialysis, Transplantation30
Journal of the American College of Cardiology27
Medicinski pregled22
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo20
Nature20
Vojnosanitetski pregled20
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Petrović Dejan43
Stojimirović Biljana26
Nikolić Aleksandra20
Miloradović Vladimir17
Poskurica Mileta9
Jagić Nikola9
Veselinović Mirjana8
Pitman Roger K.8
Lipton R.B.8
Bosch J.8