Ekonomika - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomika190
Journal of Intellectual Capital40
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici37
Ekonomika poljoprivrede36
Harvard Business Review29
Strategic Management Journal24
Ekonomske teme23
Tourism Management22
Ekonomski horizonti16
American Economic Review16
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Krstić Bojan51
Cvijanović Drago34
Mihailović Branko31
Vuković Predrag30
Simonović Zoran29
Subić Jonel25
Cvetanović Slobodan20
-World Bank18
Porter Michael E.15
-World Economic Forum12