Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Marketing9
Industrial Marketing Management8
International Journal of Bank Marketing8
Academy of Management Journal8
Harvard Business Review6
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici6
Ekonomika preduzeća5
Industrial Management and Data Systems5
Journal of the Academy of Marketing Science4
Information and Management4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-Republički zavod za statistiku (RZS)11
-Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)8
-Ekonomski fakultet7
Poór J.6
Vuković B.5
Ricz A.5
-Narodna banka Srbije5
Jakšić D.4
-Eurostat4
Zekić S.3