Timočki medicinski glasnik - Portret

Tematska oblast:

Časopis prihvata originalne radove, pregledne članke i prikaze slučajeva iz celokupne medicine, medicinske nauke i prakse, istorije medicine i medicine u umetnosti. Prihvatamo radove dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
medicina; medicinske nauke; medicinska praksa; istorija medicine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine66
Journal of the American College of Cardiology54
European Heart Journal49
Circulation48
Lancet43
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism39
Timočki medicinski glasnik38
JAMA: The Journal of the American Medical Association34
PLoS One31
Pediatrics19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kavarić Nebojša19
Klisić Aleksandra15
-World Health Organization13
Ronco Claudio12
Bastać Dušan12
Radonjić V.10
Kotur-Stevuljević Jelena10
Kellum John A.10
Jovanović Milovan10
Gažević Nikola9