Timočki medicinski glasnik - Portret

Tematska oblast:

Časopis prihvata originalne radove, pregledne članke i prikaze slučajeva iz celokupne medicine, medicinske nauke i prakse, istorije medicine i medicine u umetnosti. Prihvatamo radove dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
medicina; medicinske nauke; medicinska praksa; istorija medicine

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine42
European Heart Journal39
Journal of the American College of Cardiology38
Timočki medicinski glasnik33
Circulation30
Lancet27
PLoS One26
JAMA: The Journal of the American Medical Association25
Pediatrics19
Nephrology, Dialysis, Transplantation18
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kavarić Nebojša20
Klisić Aleksandra16
Ronco Claudio12
Kotur-Stevuljević Jelena11
Jovanović Milovan11
Bastać Dušan11
-World Health Organization10
Radonjić V.10
Kellum John A.10
Petrović Dejan8