Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Časopis Fizička kultura je zvanični časopis Univerziteta u Beogradu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u kojem se objavljuju radovi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, kao i iz srodnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura72
Journal of Sports Sciences54
Medicine and Science in Sports and Exercise31
Kineziologija21
Sports Medicine16
Journal of Science and Medicine in Sport16
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport16
European Journal of Applied Physiology15
Collegium Antropologicum15
Glasnik Antropološkog društva Srbije14
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mujović Vujadin M.29
Janković Aleksandar24
Jakovljević Saša22
Trninić S.20
Karalejić Milivoje17
Erčulj F.16
Momirović Konstantin15
Dopsaj M.11
Dežman B.11
Bala Gustav11