Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Časopis Fizička kultura je zvanični časopis Univerziteta u Beogradu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u kojem se objavljuju radovi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, kao i iz srodnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura51
Medicine and Science in Sports and Exercise44
Journal of Sports Sciences41
Sports Medicine28
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport24
European Journal of Applied Physiology20
Journal of Applied Physiology20
Journal of electromyography and kinesiology19
International Journal of Sports Medicine18
Journal of Science and Medicine in Sport17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dopsaj Milivoj31
Janković Aleksandar26
Leontijević Bojan21
Jakovljević Đorđe G.12
Loughead T.M.11
Stojanović M.10
Mayer Richard E.10
Stefanović Đ.9
Momirović Konstantin9
Bala Gustav9