Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Časopis Fizička kultura je zvanični časopis Univerziteta u Beogradu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u kojem se objavljuju radovi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, kao i iz srodnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura74
Journal of Sports Sciences56
Medicine and Science in Sports and Exercise37
European Journal of Applied Physiology23
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport23
Kineziologija22
Sports Medicine20
Journal of Science and Medicine in Sport19
Journal of Sports and Medicine and Physical Fitness18
International Journal of Sports Medicine17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mujović Vujadin M.29
Momirović Konstantin24
Janković Aleksandar24
Jakovljević Saša23
Trninić S.20
Karalejić Milivoje17
Erčulj F.16
Dopsaj M.11
Dežman B.11
Bala Gustav11