Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Časopis Fizička kultura je zvanični časopis Univerziteta u Beogradu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u kojem se objavljuju radovi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, kao i iz srodnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura80
Journal of Sports Sciences64
Medicine and Science in Sports and Exercise41
European Journal of Applied Physiology24
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport24
Sports Medicine24
Kineziologija22
Journal of Science and Medicine in Sport19
Journal of Sports and Medicine and Physical Fitness18
International Journal of Sports Medicine17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mujović Vujadin M.29
Janković Aleksandar26
Momirović Konstantin24
Jakovljević Saša23
Trninić S.20
Karalejić Milivoje17
Erčulj F.16
Leontijević Bojan12
Loughead T.M.11
Dopsaj M.11