Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Časopis Fizička kultura je zvanični časopis Univerziteta u Beogradu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u kojem se objavljuju radovi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, kao i iz srodnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura80
Journal of Sports Sciences64
Medicine and Science in Sports and Exercise41
European Journal of Applied Physiology24
Sports Medicine24
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport24
Kineziologija22
Journal of Science and Medicine in Sport19
Journal of Sports and Medicine and Physical Fitness18
International Journal of Sports Medicine17
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mujović Vujadin M.29
Janković Aleksandar26
Momirović Konstantin24
Jakovljević Saša23
Trninić S.20
Karalejić Milivoje17
Erčulj F.16
Leontijević Bojan12
Loughead T.M.11
Dopsaj M.11