Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Časopis Fizička kultura je zvanični časopis Univerziteta u Beogradu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u kojem se objavljuju radovi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, kao i iz srodnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura59
Medicine and Science in Sports and Exercise53
Journal of Sports Sciences43
Sports Medicine33
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport26
International Journal of Sports Medicine22
European Journal of Applied Physiology21
Journal of Applied Physiology20
Journal of electromyography and kinesiology19
Journal of Science and Medicine in Sport18
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dopsaj Milivoj35
Janković Aleksandar26
Leontijević Bojan21
Jakovljević Đorđe G.12
Stojanović M.11
Loughead T.M.11
Mayer Richard E.10
Stefanović Đ.9
Momirović Konstantin9
Bala Gustav9