Fizička kultura - Portret

Tematska oblast:

Časopis Fizička kultura je zvanični časopis Univerziteta u Beogradu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u kojem se objavljuju radovi iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, kao i iz srodnih biomedicinskih, humanističkih, društvenih i prirodnih nauka.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju
(c) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
sport, fizičko vaspitanja, rekreacija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Fizička kultura72
Medicine and Science in Sports and Exercise46
Journal of Sports Sciences45
Sports Medicine37
Blood26
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport26
Journal of Applied Physiology23
European Journal of Applied Physiology21
International Journal of Sports Medicine21
Journal of Electromyography and Kinesiology19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dopsaj Milivoj41
Dikić Nenad41
Janković Aleksandar26
Jevtić B.23
Leontijević Bojan21
Kasum Goran19
Ganz Tomas14
Jakovljević Đorđe G.12
Loughead T.M.11
Mayer Richard E.10