Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" - Portret

Tematska oblast:

ZBORNIK RADOVA, ELEKTROTEHIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA je periodična i stručna publikacija koja sadrži naučne i stručne radove iz oblasti elektrotehnike. Njegov osnovni cilj je da upozna naučnu javnost sa najnovijim torijskim I praktičnim rezultatima istraživanja iz oblasti elektroenergetskih sistema, energetske elektronike, automatike, regulacije, elektroenergetskih objekata i električnih merenja. Svi radovi su recenzirani od strane afirmisanih istraživača iz oblasti elektroenergetike i prvi put se publikuju.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
energetske tehnologije i rudarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - elektrotehnika, elektronika i srodne nauke
Istraživačke teme:
prenos električne energije; generacija električne energije; distribucija električne energije; energetska elektronika; električna merenja; kvalitet električne energije

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
"Zbornik radova, Elektrotehnički institut ""Nikola Tesla"""12
IEEE Transactions on Power Systems7
IEEE Transactions on Power Delivery6
IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems5
Tehnika4
Elektroprivreda4
IEEE Transactions on Industry Applications4
IEEE Transactions on Energy Conversion4
Radiation Protection Dosimetry3
Nuclear Technology and Radiation Protection2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Vukić Vladimir Đ.9
Kartalović Nenad8
Lorenzani Emilio7
Buticchi Giampaolo7
Janda Ž.6
Dragosavac Jasna5
-SEMIKRON International GmbH4
Miladinović Nikola4
-Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'4
Polužanski Vladimir3