Praxis medica - Portret

Tematska oblast:

Praxis medica je stručni i naučni časopis koji publikuje originalne i stručne radove iz svih oblasti medicinskih nauka. Objavljuje pregledne radove i prikaze slučaja iz medicinske prakse.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
medicina; zdravlje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Praxis medica53
New England Journal of Medicine41
Lancet39
JAMA: The Journal of the American Medical Association35
Journal of the American Academy of Dermatology26
Vojnosanitetski pregled25
Journal of Investigative Dermatology22
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine21
Stroke20
American Journal Clinical Nutrition19
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization30
Vitković L.12
Bray Freddie12
Mitić N.10
Vukićević D.9
Mijović M.9
Ivanović Mirjana9
Matejić S.8
Đerković B.8
Voorhees John J.7