Praxis medica - Portret

Tematska oblast:

Praxis medica je stručni i naučni časopis koji publikuje originalne i stručne radove iz svih oblasti medicinskih nauka. Objavljuje pregledne radove i prikaze slučaja iz medicinske prakse.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, nauke o zdravlju
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
medicina; zdravlje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Praxis medica50
New England Journal of Medicine25
Lancet24
JAMA: The Journal of the American Medical Association24
Vojnosanitetski pregled20
Journal of Urology20
American Journal Clinical Nutrition19
PLoS One19
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine17
Journal of the American Academy of Dermatology16
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-World Health Organization30
Vukićević D.14
Đerković B.14
Mijović M.13
Vitković L.11
Epstein Jonathan I.9
Mitić N.8
Voorhees John J.7
Uitto J.7
Savić Slađana7