Aktuelno u praksi: bilten za stručna pitanja u fizičkoj kulturi - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, nauke o zdravlju
(b) društvene nauke - nauke o obrazovanju

Vrsta radova

Tipovi referenci