Acta Facultatis Medicae Naissensis - Portret

Tematska oblast:

ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS je časopis otvorenog pristupa i jedan od zvaničnih časopisa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Objavljuje pregledne članke, originalne naučne radove, stručne radove, saopštenja o slučajevima i saopštenja o dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod određenih medicinskih problema kojima se pristupa multidisciplinarno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
Medicina; Klinicka medicina; Biomedicina; Farmacija; Stomatologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Blood45
New England Journal of Medicine45
Lancet40
Journal of Clinical Oncology39
Circulation21
PLoS One20
Acta Facultatis Medicae Naissensis20
Proceedings of the National Academy of Sciences USA20
Journal of the American College of Cardiology19
American Journal of Cardiology18
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Tasić Aleksandar10
-World Health Organization9
Nikolić Goran M.9
Griffiths Derek9
Tadic Stasa D.8
Mitić Aleksandar8
Dačić Stefan8
Veselinović Aleksandar M.7
Stojanovic P.7
Spiteller Michael7