Acta Facultatis Medicae Naissensis - Portret

Tematska oblast:

ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS je časopis otvorenog pristupa i jedan od zvaničnih časopisa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Objavljuje pregledne članke, originalne naučne radove, stručne radove, saopštenja o slučajevima i saopštenja o dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod određenih medicinskih problema kojima se pristupa multidisciplinarno.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, bazična
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, bazična
Istraživačke teme:
Medicina; Klinicka medicina; Biomedicina; Farmacija; Stomatologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
New England Journal of Medicine47
Lancet36
PLoS One29
JAMA: The Journal of the American Medical Association25
Acta Facultatis Medicae Naissensis25
Journal of Clinical Oncology22
Circulation21
Journal of the American College of Cardiology20
American Journal of Cardiology20
Journal of Advanced Nursing16
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Mohebali M.25
Mitić Aleksandar12
Dačić Stefan12
Dačić-Simonović Dragica11
Rad Mostafa8
Fakhar M.8
Stojanovic P.7
Spiteller Michael7
Smelcerovic Andrija7
Nikolić Goran M.6