Ekonomika poljoprivrede - Portret

Tematska oblast:

Ekonomika poljoprivrede prihvata originalne naučne radove istraživača iz celog sveta i objavljuje visoko kvalitetne problemsko orijentisane radove. Ekonomika poljoprivrede objavljuje članke iz različitih ekonomskih perspektiva koja se bave aktuelnim i relevantnim pitanjima vezanim za poljoprivredni sistem. Ekonomika poljoprivredne posebno objavljuje članke o aktuelnim trendovima u poljoprivrednom sistemu.

Radovi koji se podnose za evaluaciju i objavljivanje u časopisu Ekonomika poljoprivrede moraju da se podudaraju, ali se strogo ne ograničavaju (konačna odluka će biti doneta od strane glavnog i odgovornog urednik) sa sledećim temama:

Ekonomika poljoprivrede, Upravljanje poljoprivrednim preduzećima, Investicije u poljoprivredi, finansiranje i kalkulacije, Marketing u poljoprivredi, Organizacija proizvodnje bilja, stočne i prerađivačke industrije, Ruralni razvoj, Održivi razvoj poljoprivrede, Ruralni (agro) turizam, Pitanja životne sredine sa aspekta agroekonomije, Trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, Poljoprivredne politike i zakonodavstvo.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
Ekonomika poljoprivrede; Tržište i agromarketing; Ekonomika i privredni sistem; Ruralni turizam; Ruralni razvoj; Agrobiznis i osiguranje.

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Ekonomika poljoprivrede642
Tourism Management119
British Food Journal81
Oditor79
Agroekonomika53
Annals of Tourism Research47
Ekonomika44
Industrija43
Food Quality and Preference38
Food Policy37
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Cvijanović Drago110
-Statistical Office of the Republic of Serbia107
Pejanović Radovan97
-European Commission82
Njegovan Zoran47
Vlahović Branislav42
Mihailović Branko41
Bogdanov N.34
Popović Vesna31
-World Bank28