Acta stomatologica Naissi - Portret

Tematska oblast:

Acta Stomatologica Naissi je naučni časopis koji publikuje radove iz svih oblasti stomatologije i srodnih medicinskih grana.

Časopis publikuje uvodnik, originalne naučne ili stručne radove, klinički relevantne studije, preglede, prikaz slučaja, preliminarna saopštenja, tehničke inovacije, pisma uredniku, članke iz moderne literature, izveštaj o knjigama, novosti i izveštaje sa nacionalnih i internacionalnih kongresa, simpozijuma i ostalih aktuelnih sastanaka, koji nisu prethodno publikovani ili predati za publikovanje na nekom drugom mestu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
stomatologija; medicina; oralna i maksilofacijalna hirurgija; endodoncija; protetika; parodontologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Periodontology38
Journal of Prosthetic Dentistry22
Journal of Endodontics20
Community Dentistry and Oral Epidemiology18
Periodontology 200016
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology15
Journal of Dentistry12
International Endodontic Journal11
Journal of the American Dental Association11
Archives of Oral Biology10
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Sato S.9
Kostić Milena8
Krunić Nebojša7
Beck J.D.6
Asikainen S.6
Slavicek R.5
Pussinen P.J.5
Petrović Milica5
Igić Marko5
Eley B.M.5