Acta stomatologica Naissi - Portret

Tematska oblast:

Acta Stomatologica Naissi je naučni časopis koji publikuje radove iz svih oblasti stomatologije i srodnih medicinskih grana.

Časopis publikuje uvodnik, originalne naučne ili stručne radove, klinički relevantne studije, preglede, prikaz slučaja, preliminarna saopštenja, tehničke inovacije, pisma uredniku, članke iz moderne literature, izveštaj o knjigama, novosti i izveštaje sa nacionalnih i internacionalnih kongresa, simpozijuma i ostalih aktuelnih sastanaka, koji nisu prethodno publikovani ili predati za publikovanje na nekom drugom mestu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
stomatologija; medicina; oralna i maksilofacijalna hirurgija; endodoncija; protetika; parodontologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta stomatologica Naissi73
Journal of Endodontics46
Journal of Periodontology38
Journal of the American Dental Association25
Journal of Prosthetic Dentistry24
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology23
Journal of Dentistry22
International Endodontic Journal17
Community Dentistry and Oral Epidemiology16
Periodontology 200013
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Petti Stefano107
Messano Giuseppe Alessio82
Polimeni Antonella48
Sofan Aisha A.A.16
Palermo Patrizio16
Masood Mohd16
Moroni Catia13
Dancer Stephanie J.13
-Centers for Disease Control and Prevention (CDC)11
Sato S.9