Acta stomatologica Naissi - Portret

Tematska oblast:

Acta Stomatologica Naissi je naučni časopis koji publikuje radove iz svih oblasti stomatologije i srodnih medicinskih grana.

Časopis publikuje uvodnik, originalne naučne ili stručne radove, klinički relevantne studije, preglede, prikaz slučaja, preliminarna saopštenja, tehničke inovacije, pisma uredniku, članke iz moderne literature, izveštaj o knjigama, novosti i izveštaje sa nacionalnih i internacionalnih kongresa, simpozijuma i ostalih aktuelnih sastanaka, koji nisu prethodno publikovani ili predati za publikovanje na nekom drugom mestu.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
stomatologija; medicina; oralna i maksilofacijalna hirurgija; endodoncija; protetika; parodontologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Acta stomatologica Naissi45
Journal of Periodontology34
Journal of Prosthetic Dentistry32
Journal of the American Dental Association24
Angle Orthodontist22
Journal of Endodontics20
Journal of Dentistry19
Community Dentistry and Oral Epidemiology19
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology16
Periodontology 200015
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Pejčić Ana S.15
Kostić Milena14
Obradović Radmila R.13
Igić Marko9
Hasiuk N.V.9
Andreasen J.O.9
Petrović Milica S.8
Trope M.7
Reynolds E.C.7
Krunić Nebojša7