Norma - Portret

Tematska oblast:

Norma – časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, naslovljen je po prvoj školi za učitelje, osnovanoj u Somboru 1778. godine. Časopis objavljuje radove u kojima se istražuju problemi teorijskog i empirijskog karaktera iz domena pedagogije, didaktike, metodike razredne i predmetne nastave, nauke o književnosti i bibliotekarstva. Tematske oblasti časopisa su: Savremena škola, Metodika nastave, Istorija školstva, Jezik i književnost, Bibliotekarstvo i Prikazi. Časopis izlazi dva puta godišnje.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
savremena škola; metodika nastave; jezik i književnost; bibliotekarstvo; pedagogija; didaktika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Norma16
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 12
Nastava i vaspitanje11
HortTechnology8
Learning and Instruction8
Pedagoška stvarnost8
Computers and Education6
Fizička kultura5
Glasnik Antropološkog društva Srbije5
Pedagogija5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Bala Gustav11
Jeremić Biljana9
Zajicek Jayne M.6
Velmar-Janković S.5
Popović B.5
Lazić B.5
Tubić Tatjana4
Rodić Nedeljko R.4
Kuřina F.4
Hejný M.4