Baština - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Baština14
Istorija 20. veka8
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini5
Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor5
Istorijski časopis5
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik5
Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku4
Starinar4
Književnost, Beograd4
Balcanica3
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Ličina Ratko10
Becić Ivan M.9
Cvijić Jovan8
Termiz Dževad7
Šešić Bogdan6
Petrović Petar Ž.6
Milosavljević Slavomir6
Klaić V.6
Bataković Dušan T.6
Urošević Atanasije5