Baština - Portret

Tematska oblast:

Časopis Baština koncipiran je kao multidisciplinarni naučni časopis da bi mogao da apsorbuje radove iz heterogenih naučnih oblasti, kako bi se zadovoljile potrebe naučnika iz svake od naučnih disciplina koje su u programu naučnih istraživanja Instituta iz društvenih i humanističkih nauka - politikologija, sociologija, srpski jezik i književnost, istorija, arheologija, etnologija, etnomuzikologija, istorija kulture i istorija umetnosti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Kosovo i Metohija; nauka; društvene nauke; humanističke nauke; časopis; multidisciplinarnost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Baština89
Politika16
Starinar13
Istorija 20. veka13
Istorijski časopis12
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik10
Zbornik radova Vizantološkog instituta9
Letopis Matice srpske7
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini7
Glasnik Skopskog naučnog društva6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Rašković Dušan17
Becić Ivan M.16
Cvijić Jovan13
Tančić Dragan12
Termiz Dževad11
Ličina Ratko10
Gordić Miodrag10
Milosavljević Slavomir9
Dimić Ljubodrag9
Daničić Đuro9