Baština - Portret

Tematska oblast:

Časopis Baština koncipiran je kao multidisciplinarni naučni časopis da bi mogao da apsorbuje radove iz heterogenih naučnih oblasti, kako bi se zadovoljile potrebe naučnika iz svake od naučnih disciplina koje su u programu naučnih istraživanja Instituta iz društvenih i humanističkih nauka - politikologija, sociologija, srpski jezik i književnost, istorija, arheologija, etnologija, etnomuzikologija, istorija kulture i istorija umetnosti.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale
Istraživačke teme:
Kosovo i Metohija; nauka; društvene nauke; humanističke nauke; časopis; multidisciplinarnost

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Baština127
Politika16
Starinar13
Istorija 20. veka13
Istorijski časopis12
Letopis Matice srpske10
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik10
Zbornik radova Vizantološkog instituta9
Teme8
Vojno-istorijski glasnik8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Rašković Dušan17
Becić Ivan M.16
Tančić Dragan13
Cvijić Jovan13
Termiz Dževad11
Bataković Dušan T.11
Petranović Branko10
Ličina Ratko10
Jagodić Miloš10
Gordić Miodrag10