Yugoslav Journal of Operations Research - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) matematika i mehanika
(b) informatika, elektronika i telekomunikacije
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - matematika i računarske nauke
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci