Podzemni radovi - Portret

Tematska oblast:

Časopis Podzemni radovi vrši publikaciju naučnih i stručnih radova iz oblasti rudarstva, geologije i geonauka. Inicijalno, tematska oblast časopisa bila je vezana isključivo za tehniku i tehnologiju izrade podzemih prostorija. Obzirom da je rudarstvo po sebi kompleksna disciplina, tematska oblast časopisa je proširena kako bi obuhvatila sve aspekte rudarstva, geologije i pratećih geonauka. Shodno tome časopis objavljuje radove iz oblasti podzemne i površinske eksploatacije, izrade podzemnih objekata, rudarskih merenja, eksploatacije nafte i gasa, pripreme mineralnih sirovina, zaštite šivotne sredine i oblasti rudarske mehanizacije. Sa druge strane, objavljuju se i radovi iz opšte i strukturne geologije, hidrogeologije, geotehnike, geofizike i drugih oblasti koje su tematski povezane ili imaju svoju primenu u rudarstvu i geologiji.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) geonauke i astronomija
(b) energetske tehnologije i rudarstvo
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(b) inženjerstvo i tehnologija - inženjerske nauke, ostale
Istraživačke teme:
Rudarstvo; geologija; geonauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Podzemni radovi20
Cement and Concrete Research4
Geološki anali Balkanskoga poluostrva4
Mining and Metallurgy Engineering Bor4
Expert Systems with Applications3
Information Sciences3
Construction and Building Materials3
Resources, Conservation and Recycling2
Tectonophysics2
Engineering Geology2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marinković S.22
Polomčić D.9
Mijalkovski S.9
Doneva N.8
Balusu R.8
Simić V.6
Milićević Ž.6
Knežević S.6
Jovanović P.6
-Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine6