Turističko poslovanje - Portret

Tematska oblast:

Turistiko poslovanje je naučno-stručni časopis koji izlazi dva puta godišnje (u junu i decembru). U njemu se objavljuju originalni naučni i stručni članci iz sledećih oblasti: ekonomika turizma, hotelijerstvo, menadžment u turizmu, marketing u turizmu, finansije, pravo, turistička geografija. Svi radovi se dvostrano anonimno recenziraju.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; turizam; marketing; turistička geografija; hotelijerstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Tourism Management34
Annals of Tourism Research17
International Journal of Contemporary Hospitality Management16
International Journal of Hospitality Management16
Turističko poslovanje11
Journal of Marketing11
Turizam10
Journal of Travel Research10
Starinar9
Glasnik Srpskog geografskog društva7
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Tešanović Dragan15
Kalenjuk Bojana14
Štetić S.12
Airey David10
Petrović P.8
-grupa autora8
Stojanović V.7
Stanić S.7
Song Haiyan7
Šimičević D.7