Turističko poslovanje - Portret

Tematska oblast:

Turistiko poslovanje je naučno-stručni časopis koji izlazi dva puta godišnje (u junu i decembru). U njemu se objavljuju originalni naučni i stručni članci iz sledećih oblasti: ekonomika turizma, hotelijerstvo, menadžment u turizmu, marketing u turizmu, finansije, pravo, turistička geografija. Svi radovi se dvostrano anonimno recenziraju.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) društvene nauke - ekonomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
ekonomija; menadžment; turizam; marketing; turistička geografija; hotelijerstvo

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Tourism Management36
International Journal of Contemporary Hospitality Management19
Annals of Tourism Research18
International Journal of Hospitality Management17
Turističko poslovanje13
Journal of Travel Research12
Journal of Marketing11
Turizam10
Starinar9
Glasnik Srpskog geografskog društva8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Tešanović Dragan16
Song Haiyan15
Kalenjuk Bojana15
Bjeljac Željko15
Štetić S.12
Gagić Snježana10
Baldigara Tea10
Airey David10
Richards G.8
Petrović P.8