Marketing - Portret

Tematska oblast:

Marketing je časopis nacionalnog značaja koji se objavljuje kvartalno. Namenjen je širokom krugu čitalaca u akademskoj i stručnoj javnosti. Tekstovi objavljeni u časopisu pokrivaju oblast marketinga u najširem smislu. Prilozi pripremljeni za objavljivanje u časopisu treba da doprinesu širenju znanja o marketingu, doprinoseći boljem razumevanju marketinške teorije i promociji njene primene u praksi. Prednost pri objavljivanju imaju originalni i pregledni radovi, kao i monografske studije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
marketing strategija; marketing komuniciranje; oglašavanje; brend menadžment; ponašanje potrošača; odnosi s javnošću

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Marketing104
Marketing68
Journal of Business Research57
Tourism Management42
Harvard Business Review41
British Food Journal37
Industrial Marketing Management26
Journal of Marketing Management24
European Journal of Marketing24
Journal of Advertising Research24
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kotler Philip53
Đukić Suzana49
Stanković Ljiljana47
Keller Kevin Lane44
Veljković Saša34
Popović Ana31
Maričić Branko R.31
Đorđević Aleksandar20
Marinković Veljko18
Milisavljević M.16