Marketing - Portret

Tematska oblast:

Marketing je časopis nacionalnog značaja koji se objavljuje kvartalno. Namenjen je širokom krugu čitalaca u akademskoj i stručnoj javnosti. Tekstovi objavljeni u časopisu pokrivaju oblast marketinga u najširem smislu. Prilozi pripremljeni za objavljivanje u časopisu treba da doprinesu širenju znanja o marketingu, doprinoseći boljem razumevanju marketinške teorije i promociji njene primene u praksi. Prednost pri objavljivanju imaju originalni i pregledni radovi, kao i monografske studije.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - ekonomija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - ekonomija
Istraživačke teme:
marketing strategija; marketing komuniciranje; oglašavanje; brend menadžment; ponašanje potrošača; odnosi s javnošću

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Marketing101
Marketing55
Harvard Business Review46
Journal of Business Research44
Tourism Management37
Journal of Consumer Research34
British Food Journal34
Journal of Travel Research28
Journal of Advertising Research25
European Journal of Marketing25
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kotler Philip54
Stanković Ljiljana43
Đukić Suzana40
Veljković Saša39
Keller Kevin Lane36
Maričić Branko R.35
Parasuraman A.17
Milisavljević M.17
Kumar V.16
Schwab K.15