Pravo i privreda - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Pravo i privreda63
Pravni život24
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu22
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu6
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu5
Bankarstvo4
Evropska revija za pravo osiguranja4
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad4
Arbitration International2
ERA Forum2
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Vasiljević Mirko S.22
Jevremović-Petrović Tatjana13
Karanikić-Mirić Marija12
Petrović-Tomić Nataša11
Kozar Vladimir10
Radović Vuk9
Pavić Vladimir9
Jovanović Nebojša9
Konstantinović Mihailo7
Jankovec Ivica7