Pravo i privreda - Portret

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Pravo i privreda110
Pravni život42
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu41
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad17
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu14
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu10
Evropska revija za pravo osiguranja7
Pravna riječ, Banja Luka5
Radno i socijalno pravo5
Arbitration International4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Vasiljević Mirko S.42
Jovanović Nebojša24
Pavić Vladimir22
Petrović-Tomić Nataša20
Jevremović-Petrović Tatjana20
Radović Vuk19
Kovačević Ljubinka15
Karanikić-Mirić Marija13
Tomić Zoran R.12
Jakšić Aleksandar12