Andragoške studije - Portret

Tematska oblast:

Andragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Andragoške studije izlaze od 1994. godine. Od 2002. godine časopis izlazi dva puta godišnje.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
društvene nauke - pedagogija i psihologija
Frascati, modifikovana
društvene nauke - nauke o obrazovanju
Istraživačke teme:
andragogija; obrazovanje odraslih; celoživotno učenje; učenje i obrazovanje odraslih; visoko obrazovanje; pismenost odraslih

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Andragoške studije26
Journal of Applied Psychology8
Computers and Education8
Adult Education Quarterly8
Quality Assurance in Education7
Gerontologija7
International Journal of Lifelong Education6
Internet and Higher Education5
Ljetopis socijalnog rada5
Computers in Human Behavior4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
-European Commission25
-UNESCO22
Mezirow J.A.13
Lattke S.10
-European Council10
Despotović M.10
Savićević D.9
Henschke J.A.9
Käpplinger B.8
Pejatović A.7