Arhitektura i urbanizam - Portret

Tematska oblast:

Časopis Arhitektura i urbanizam pokriva veliki broj tema iz oblasti urbanog i prostornig planiranja, arhitekture, stanovanja, izgradnje i zaštite životne sredine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
Arhitektura; Stanovanje; Urbanizam; Prostorno planiranje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Arhitektura i urbanizam68
Spatium22
Godišnjak grada Beograda15
Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture14
Nasleđe12
Izgradnja10
International Journal of Hospitality Management7
Energy and Buildings7
Urban Studies5
SAJ - Serbian Architectural Journal5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kadijević Aleksandar12
Crnčević Tijana11
Vasilski Dragana9
-Urbanistički zavod Beograda9
de Solà-Morales I.9
Alfirević Đorđe9
Nestorović B.8
Manević Zoran8
Frampton K.8
Marić Igor7