Arhitektura i urbanizam - Portret

Tematska oblast:

Časopis Arhitektura i urbanizam pokriva veliki broj tema iz oblasti urbanog i prostornig planiranja, arhitekture, stanovanja, izgradnje i zaštite životne sredine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
Arhitektura; Stanovanje; Urbanizam; Prostorno planiranje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Arhitektura i urbanizam77
Nasleđe23
Spatium23
Godišnjak grada Beograda16
Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture14
Izgradnja11
Energy and Buildings7
International Journal of Hospitality Management7
SAJ - Serbian Architectural Journal6
Urban Studies5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kadijević Aleksandar13
Crnčević Tijana12
Alfirević Đorđe10
Vasilski Dragana9
-Urbanistički zavod Beograda9
Nestorović B.9
Manević Zoran9
de Solà-Morales I.9
Marić Igor8
Frampton K.8