Arhitektura i urbanizam - Portret

Tematska oblast:

Časopis Arhitektura i urbanizam pokriva veliki broj tema iz oblasti urbanog i prostornig planiranja, arhitekture, stanovanja, izgradnje i zaštite životne sredine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
Arhitektura; Stanovanje; Urbanizam; Prostorno planiranje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Arhitektura i urbanizam85
Spatium29
Nasleđe28
Godišnjak grada Beograda19
Izgradnja13
Glasnik Društva konzervatora Srbije8
Politika8
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering7
Journal of Planning Education and Research6
Kultura6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kadijević Aleksandar25
Manić Božidar22
Alfirević Đorđe21
Simonović-Alfirević Sanja19
Radović R.16
Marić Igor15
Čanak Mihailo15
-UNESCO14
Roter-Blagojević Mirjana14
Kuzović Duško14