Arhitektura i urbanizam - Portret

Tematska oblast:

Časopis Arhitektura i urbanizam pokriva veliki broj tema iz oblasti urbanog i prostornig planiranja, arhitekture, stanovanja, izgradnje i zaštite životne sredine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
Arhitektura; Stanovanje; Urbanizam; Prostorno planiranje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Arhitektura i urbanizam61
Nasleđe22
Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture13
Godišnjak grada Beograda10
Izgradnja9
Spatium8
International Journal of Hospitality Management7
Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering5
Urban Studies5
SAJ - Serbian Architectural Journal5
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Manić Božidar15
Alfirević Đorđe15
Kuzović Duško14
Simonović-Alfirević Sanja13
Marić Igor13
Bajić Tanja12
Nestorović B.10
Čolić R.7
Stojanović B.6
Lefaivre L.6