Arhitektura i urbanizam - Portret

Tematska oblast:

Časopis Arhitektura i urbanizam pokriva veliki broj tema iz oblasti urbanog i prostornig planiranja, arhitekture, stanovanja, izgradnje i zaštite životne sredine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
Arhitektura; Stanovanje; Urbanizam; Prostorno planiranje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Arhitektura i urbanizam68
Nasleđe15
Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture13
Spatium11
Izgradnja10
International Journal of Hospitality Management7
Godišnjak grada Beograda6
Urban Studies5
Tourism Management4
SAJ - Serbian Architectural Journal4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Marić Igor14
Kuzović Duško14
Alfirević Đorđe14
Manić Božidar13
Simonović-Alfirević Sanja11
de Solà-Morales I.9
Bajić Tanja9
Nestorović B.7
Lefaivre L.7
Crnčević Tijana7