Arhitektura i urbanizam - Portret

Tematska oblast:

Časopis Arhitektura i urbanizam pokriva veliki broj tema iz oblasti urbanog i prostornig planiranja, arhitekture, stanovanja, izgradnje i zaštite životne sredine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke
Istraživačke teme:
Arhitektura; Stanovanje; Urbanizam; Prostorno planiranje

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Arhitektura i urbanizam63
Nasleđe15
Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture13
Spatium11
Izgradnja10
International Journal of Hospitality Management7
Godišnjak grada Beograda6
Urban Studies5
Building and Environment4
Energy and Buildings4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kuzović Duško14
Alfirević Đorđe14
Marić Igor13
Manić Božidar12
Simonović-Alfirević Sanja11
de Solà-Morales I.9
Nestorović B.7
Lefaivre L.7
Crnčević Tijana7
Vattimo G.6