Archive of Oncology - Portret

Tematska oblast:

Archive of Oncology objavljuje pregledne radove iz onkologije i originalne radove koji doprinose onkološkoj kliničkoj praksi. Časopis objavljuje radove iz oblasti medicinske, hirurške, radijacione i eksperimentalne onkologije, epidemiologije kancera i prevencije. Archive of Oncology pokriva teme o lečenju kancera, uzroku i mehanizmu njegovog nastanka, genetičkim i faktorima rizika životne sredine, kao i kancerogeneze na ćelijskom i molekularnom nivou.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) biologija
(b) medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - biološke nauke
(b) medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
onkologija; kancer; medicina; klinička praksa; biologija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Journal of Clinical Oncology16
Cancer16
British Journal of Cancer10
New England Journal of Medicine6
British Medical Journal5
Annals of Oncology5
Medicinski pregled5
Radiotherapy and Oncology5
Blood4
Lancet4
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Venturi S.6
Ferlay J.5
Venturi M.4
Specht Lena4
Rosenblatt J.D.4
Leonard John P.4
Holm T.4
Funahashi H.4
Connors J.M.4
Bartlett N.L.4