Zavarivanje i zavarene konstrukcije - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
saobraćaj i građevinarstvo
Frascati, modifikovana
inženjerstvo i tehnologija - građevinarstvo, arhitektura i srodne nauke

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Materials Science and Engineering: A36
Welding Journal30
Zavarivanje i zavarene konstrukcije20
Metallurgical and Materials Transactions A13
Scripta Materialia12
Acta Materialia11
Journal of Materials Processing Technology11
Materials Science and Technology11
Journal of Materials Engineering and Performance7
Thermal Science7
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Milićević Miroslav S.24
Kudryavtsev Y.10
de Silva C.W.10
Sedmak Aleksandar8
Nejković Valentina M.8
Karlsson L.8
Jegdić Bore7
-Institut za standardizaciju Srbije7
Bobić Biljana6
Radaković Zoran5