New Sound - International Magazine for Music - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) humanističke nauke - istorija, arheologija i etnologija
(b) humanističke nauke - ostale humanističke nauke
Frascati, modifikovana
humanističke nauke - humanističke, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci