Sestrinska reč - Portret

Tematska oblast:

Sestrinska reč je naučni, stručni i informativni časopis dizajniran da pruži kvalitetne i najnovije informacije u domenu zdravstvene zaštite, zdravstvene nege i obrazovanja sestara koje su od interesa za teoriju i praksu u oblasti sestrinstva i medicine.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) medicina - medicina, bazična
(b) medicina - medicina, klinička
Frascati, modifikovana
(a) medicinske nauke - medicina, bazična
(b) medicinske nauke - medicina, klinička
Istraživačke teme:
zdravstvena nega; sestrinstvo; medicina; edukacija sestara; zdravstvena zaštita; sestrinska teorija i praksa

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Medicinski pregled10
Vojnosanitetski pregled10
BMC Public Health9
Sestrinska reč8
Acta medica Medianae7
Pediatrics7
PLoS One7
Health Promotion International6
New England Journal of Medicine6
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Kekuš D.11
Tijanić Milena10
-World Health Organization6
Đuranović Desanka6
Bošković S.5
Nikolić Maja4
Živanović V.3
Zelenika R.3
Zasuwa G.3
Veljković Milena3