Geographica Pannonica - Portret

Tematska oblast:

Geographica Pannonica je jedan od vodećih srpskih geografskih naučnih časopisa koje objavljuje Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
Časopis ima za cilj prezentaciju naučnih radova iz oblasti geografskih nauka i različitih geografskih područja, kao što su:

  • Fizička geografija (geologija, geomorfologija, klimatologija, hidrologija i pedologija);
  • Društvena geografija (demografija, urbana geografija, ekonomska geografija, društvena geografija, politička geografija, geografija životne sredine, prostorno planiranje, geografski informacioni sistemi - GIS, itd.)
  • Regionalna geografija.
Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) geonauke i astronomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(b) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Fizička geografija; Društvena geografija; Regionalna geografija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Tourism Management79
Geographica Pannonica67
Annals of Tourism Research61
Journal of Travel Research34
Urban Studies19
Renewable and Sustainable Energy Reviews18
Journal of Travel and Tourism Marketing18
Journal of Vacation Marketing17
International Journal of Tourism Research17
Remote Sensing of Environment16
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Lukić Tin23
Stojanović Vladimir22
Marković Slobodan B.19
Matlovič R.17
Savić Stevan16
Matlovičová K.13
Đukičin Smiljana13
Unger J.12
Đorđević Jasmina12
Romelić J.10