Geographica Pannonica - Portret

Tematska oblast:

Geographica Pannonica je jedan od vodećih srpskih geografskih naučnih časopisa koje objavljuje Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
Časopis ima za cilj prezentaciju naučnih radova iz oblasti geografskih nauka i različitih geografskih područja, kao što su:

  • Fizička geografija (geologija, geomorfologija, klimatologija, hidrologija i pedologija);
  • Društvena geografija (demografija, urbana geografija, ekonomska geografija, društvena geografija, politička geografija, geografija životne sredine, prostorno planiranje, geografski informacioni sistemi - GIS, itd.)
  • Regionalna geografija.
Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) geonauke i astronomija
(b) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
(a) prirodne nauke - geonauke i srodne nauke o okruženju
(b) društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Fizička geografija; Društvena geografija; Regionalna geografija

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Geographica Pannonica141
Tourism Management124
Annals of Tourism Research74
Building and Environment65
Journal of Travel Research56
Journal of Climate49
Sustainability41
Energy and Buildings34
Journal of Travel and Tourism Marketing31
Science of the Total Environment29
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Savić Stevan M.90
Milošević Dragan D.86
Matzarakis Andreas47
Unger János38
Stankov Uglješa34
Oke T.R.34
Arsenović Daniela34
Lehnert Michal32
Geletič Jan28
Stojanović Vladimir26