NBP. Nauka, bezbednost, policija - Portret

Tematska oblast:

Časopis NBP – Nauka, bezbednost, policija – žurnal za kriminalistiku i pravo jeste časopis koji objavljuje originalne naučne i pregledne radove iz oblasti kriminalističkih, policijskih, bezbednosnih, pravnih, društvenih nauka, kao i iz oblasti informatike i forenzike. Izlazi tri puta godišnje i dostupan je u režimu otvorenog pristupa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) materijali i hemijske tehnologije
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Kriminalistika; Pravo; Policija; Bezbednost; Informatika; Forenzika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Nauka, bezbednost, policija83
Bezbednost, Beograd82
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management27
Pravni život18
Revija za kriminologiju i krivično pravo17
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad15
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu15
Strani pravni život14
Kultura polisa12
European Journal of Criminology8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Škulić Milan Z.39
Stojanović Zoran P.34
Dopsaj Milivoj31
Šetrajčić Jovan P.26
Mijalković Saša26
Vučković Goran20
Kolarić Dragana19
Milić Nenad15
Jovašević Dragan15
Blagojević Miroljub13