Nauka, bezbednost, policija - Portret

Tematska oblast:

Kriminalistika, Policijske nauke, Bezbednosne nauke, Pravo, Društvene nauke, Informatika, Forenzika.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) materijali i hemijske tehnologije
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Kriminalistika; Pravo; Policija; Bezbednost; Informatika; Forenzika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bezbednost, Beograd110
Nauka, bezbednost, policija108
Pravni život31
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management27
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu26
Revija za kriminologiju i krivično pravo25
Strani pravni život23
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad12
Pravo i privreda9
Arhiv za pravne i društvene nauke9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran P.58
Škulić Milan Z.51
Dopsaj Milivoj35
Marković Ratko29
Vučković Goran27
Mijalković Saša23
Šetrajčić J.P.14
Mrvić-Petrović Nataša13
Jovašević Dragan12
Ćirić Jovan12