Nauka, bezbednost, policija - Portret

Tematska oblast:

Časopis NBP – Nauka, bezbednost, policija – žurnal za kriminalistiku i pravo jeste časopis koji objavljuje originalne naučne i pregledne radove iz oblasti kriminalističkih, policijskih, bezbednosnih, pravnih, društvenih nauka, kao i iz oblasti informatike i forenzike. Izlazi tri puta godišnje i dostupan je u režimu otvorenog pristupa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) materijali i hemijske tehnologije
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Kriminalistika; Pravo; Policija; Bezbednost; Informatika; Forenzika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bezbednost, Beograd93
Nauka, bezbednost, policija93
Pravni život28
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management25
Revija za kriminologiju i krivično pravo24
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu22
Strani pravni život18
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad12
Srpska politička misao9
Crimen8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran P.58
Škulić Milan Z.51
Dopsaj Milivoj35
Marković Ratko29
Vučković Goran27
Mijalković Saša24
Šetrajčić J.P.14
Mrvić-Petrović Nataša14
Jovašević Dragan12
Ćirić Jovan12