Nauka, bezbednost, policija - Portret

Tematska oblast:

Časopis NBP – Nauka, bezbednost, policija – žurnal za kriminalistiku i pravo jeste časopis koji objavljuje originalne naučne i pregledne radove iz oblasti kriminalističkih, policijskih, bezbednosnih, pravnih, društvenih nauka, kao i iz oblasti informatike i forenzike. Izlazi tri puta godišnje i dostupan je u režimu otvorenog pristupa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) materijali i hemijske tehnologije
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Kriminalistika; Pravo; Policija; Bezbednost; Informatika; Forenzika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bezbednost, Beograd88
Nauka, bezbednost, policija88
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management25
Revija za kriminologiju i krivično pravo20
Pravni život20
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu16
Strani pravni život15
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad11
Crimen9
Pravo i privreda8
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Škulić Milan Z.53
Stojanović Zoran P.51
Dopsaj Milivoj30
Mijalković Saša29
Vučković Goran23
Blagojević Miroljub18
Jovašević Dragan17
Milić Nenad16
Kolarić Dragana16
Šetrajčić J.P.14