NBP. Nauka, bezbednost, policija - Portret

Tematska oblast:

Časopis NBP – Nauka, bezbednost, policija – žurnal za kriminalistiku i pravo jeste časopis koji objavljuje originalne naučne i pregledne radove iz oblasti kriminalističkih, policijskih, bezbednosnih, pravnih, društvenih nauka, kao i iz oblasti informatike i forenzike. Izlazi tri puta godišnje i dostupan je u režimu otvorenog pristupa.

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) materijali i hemijske tehnologije
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale
Istraživačke teme:
Kriminalistika; Pravo; Policija; Bezbednost; Informatika; Forenzika

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bezbednost, Beograd81
Nauka, bezbednost, policija73
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management24
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad13
Kultura polisa12
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu12
Pravni život9
Tehnika7
Disasters7
Police Quarterly6
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Dopsaj Milivoj42
Mijalković Saša22
Vučković Goran20
Milić Nenad16
Stojanović Zoran P.15
Šetrajčić Jovan P.14
Kolarić Dragana14
Blagojević Miroljub13
Škulić Milan Z.12
Walters G.D.11