Nauka, bezbednost, policija - Portret

Klasifikacija:
Bibliometrijska
(a) materijali i hemijske tehnologije
(b) društvene nauke - pedagogija i psihologija
(c) društvene nauke - ostale društvene nauke
Frascati, modifikovana
društvene nauke - društvene, ostale

Vrsta radova

Tipovi referenci

Citatni profil:
Najčešće citirani časopisi (poslednjih 5 godina)
Bezbednost, Beograd112
Nauka, bezbednost, policija108
Pravni život31
Revija za kriminologiju i krivično pravo24
Strani pravni život22
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu22
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management21
Pravo i privreda10
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad9
Arhiv za pravne i društvene nauke9
Najčešće citirani autori (poslednjih 5 godina)
Stojanović Zoran P.58
Škulić Milan Z.51
Dopsaj Milivoj43
Marković Ratko29
Mijalković Saša18
Vučković Goran17
Vučković G.13
Mrvić-Petrović Nataša13
Jovašević Dragan13
-Council of the European Union13